Off-Line verze

Home . Fšechny . Urbanski . Diskuse . Fórum . Chat . Videos . Linx . Soutěž! . BlastFX

  Najdi v P.X.D.


TEORIE
Základní pojmy I
Síla a účinnost
Pásma působení
Výbuch pod vodouTRHAVINY
Ammonledkové
ANTA
Astrolity
CL-18
DAAF, DAAzF
EDNA
Dinitrotoluen
DNNC
Hexogen
HNIW, CL-20
Chlorátové
keto-RDX, TNTC
Mononitrotoluen
Nitrát močoviny
Nitrocellulosa
Nitrokubany
ONBD
Pentrit, PETN
Střelný prach 1
Střelný prach2
Sorguyl, TENGU
sym-Hexyl
TATB
Tetryl
Tetan, C(NO2)4
TEX
TNDFD
Trinitrotoluen
Semtex 1A, H


TŘASKAVINY
Azid olovnatý
Diperoxoaceton
Fulminát Hg
HMTD
Jodid dusitý NI3


ROZNĚT
Rozbušky 1
Rozbušky 2
Rozbušky 3
Zápalnice
El. palník
Roznět obecně


OSTATNÍ
Encyklopedie
Charakteristiky
Kumulace-I.díl
Kumulace-II.díl
Literatura
Pro NEchemiky
prekurzor HBIW


| Exxpert´s Explosive Web |

 
Kliknete prosim!
http://kickme.to/pxd

Astrolity (autor: Exxperts) 12.07.2001

Co jsou astrolity:
  Astrolity, někdy také astrality jsou výbušné směsi hydrazinu N2H4(a jeho solí) s dusičnanem amonným.
Jejich charakteristickou vlastností je ve srovnání s jinými výbušninami uvolnění vysoké energie při explozi a zároveň vznik detonační vlny o vysoké rychlosti.
Dusičnan amonný zde působí jako oxidační činidlo dodávající kyslík a hydrazin jako silné redukovadlo.
Nejjednodušší astrolitovou kompozicí je směs bezvodého hydrazinu (resp. hydrazin monohydrátu) s bezvodým NH4NO3.
Tato směs vytváří téměř bezbarvou až lehce nažloutlou kapalinu (NH4NO3 je v hydrazinu rozpustný) s nízkou teplotou tání( -30°C až -40°C, záleží na složení směsi).
Mimo jednoduchých směsí hydrazinu s dusičnanem jsou známy i směsi hydrazin nitrátu (dusičnan hydrazinu) a hydrazinperchlorátu (chloristan hydrazinu) s dusičnanem amonným, směsi hydrazinu a jeho solí s vodnými nebo amoniakálními roztoky dusičnanu amonného. Pro zvýšení energetického obsahu se přidává práškový hliník v množství do 25%. Větší množství Al nemá velký smysl, protože se neúměrně snižuje detonační rychlost a přírůstek energie je od této hodnoty malý.

Nejsilnější nenukleární výbušnina ???
 

V žádném případě !
Jsou to velmi výkonné brizantní trhaviny, ale ne zcela nejsilnější. Ovšem jednoduchost jejich přípravy a velmi vysoký výkon srovnatelný s velmi výkonnými trhavinami vzbuzuje již od počátku objevení těchto směsí velký zájem.
Jak již bylo řečeno, základní směsi kapalného hydrazinu s NH4NO3 jsou kapaliny s nízkou teplotou tání a relativně vysoké hustoty, která se pohybuje kolem 1,3 až 1,4 g/cm3.
Energie výbuchu těchto směsí je přibližně 1000kcal/kg, což při udané hustotě odpovídá 1300-1400 kcal/l . Přidáním práškového hliníku se zvýší(hmotností) energie výbuchu 1,4-1,5 krát a objemová energie 1,6-2,1 x . Výsledná energie astrolitů s přídavkem Al je cca 1500 kcal/kg .
Detonační rychlost směsí bez obsahu hliníku dostihuje maximálně 8000m/s (spíš o nějakou tu stovku méně). U hliníkových astrolitů se D na úkor zvýšené energie snižuje na hodnoty kolem 7400m/s.
Z uvedených vlastností je zřejmé, že tyto směsi patří mezi jedny z nejsilnějších výbušnin.
Při srovnání s výbušinářskými hodnotami lisovaného hexogenu zjistíme, že detonační rychlosti astrolitů je o 10% nižší, navíc jednoduchá astrolitová směs má oproti hexogenu o 25% nižší energii (cca 1000kcal oproti 1350kcal u RDX).
K většímu rozdílu dojdeme při srovnání objemových koncentrací energie.
Podobné závěry plynou i ze srovnání hliníkových astrolitů s RDX/Al směsí:

Astrolit A-15(20%Al)
75%RDX/25%Al
Energie výbuchu: 1550 kcal/kg 2000 kcal/kg
Objemová konc.E (Ev) : 2500 kcal/kg 3600 kcal/kg
Detonační rychlost : cca 7400 m/s cca 7700 m/s
Hustota: 1,6 g/cm3 1,83 g/cm3

  Z tabulky je patrný veliký rozdíl mezi objemovou koncentrací energie, což je dáno mnohem vyšší hustotou lisovaného Hexalu. Slisování hexogen-Al směsí na takto vysokou hustotu je technologicky nebezpečné, proto se přidávají látky snižující tření a používá se jen v nábojích malých kalibrů(25mm). Praktické použití větších náloží lisovaného hexalu je nerealizovatelné, musí se použít nižších tlaků nebo se kombinuje s TNT.
Naproti tomu u Astrolitů odpadá nebezpečné lisování, tekutá forma umožňuje snadné plnění náloží.
Nevýhodou astrolitů je vysoká těkavost hydrazinu(jako u všech kapalných výbušnin) a také jeho karcinogenní účinky. Hydrazin je velmi reaktivní látkou a ve styku s organickými látkami je může redukovat. Hydrazinové směsi jsou také méně stabilní než klasické výbušniny typu tritol.

Závěrem na téma Astrolity vs. RDX lze říci, že lisovaný hexogen je přeci jen ,,trochu" silnější výbušninou i když účinek astrolitů není zanedbatelný. Velkým plus pro astrolity je jednoduchost přípravy, naopak většímu použití brání již zmiňované nedostatky stability.

Proč tedy všichni zlí lidé(teroristi) astrolit tak vychvalují? Nejspíš pro jeho snadnou přípravu. Znáte snad jinou trhavinu s tak obrovskou účinností, kterou lze připravit pouhým smícháním 2 složek bez znalosti jakýchkoliv chemických zákonitostí?

Využití:
  Vysoká jedovatost, těkavost a reaktivnost - to jsou hlavní důvody, proč se ve vojenství nepoužívají ve větší míře. V období míru nemají téměř žádný význam, ale byly stanoveny jako alternativní výbušniny v případě vypuknutí války.

Je známo, že již velmi malý přídavek 2-5% hydrazinu k směsným ammonledkovým trhavinám silně zvyšuje jejich detonační schopnost. Takto upravené trhaviny se mohou lisovat na vyšší hustoty bez obav selhávky detonace při roznětu od rozbušky.

Astrolity ná bázi hydrazinu a jeho nitrátu:
 

Tvoří poněkud odlišnější typ astrolitů v tom smyslu, že oxidační složka (NH4NO3) je zde nahrazena dusičnanem hydrazinia(dusičnan hydrazinu).
Tyto směsi jsou ,,silou" na úrovni klasického astrolitu NH4NO3/N2H4 s výjimkou jednoho typu(RX-23-A), který má vysokou detonační rychlost, téměř 8600 m/s. Ani přesto se však nemůže rovnat hexogenu nebo pentritu:

 
. D max.(m/s) Tlak výbuchu, p(GPa) hustota
RX-23-A 8580 28,3 1,421
RX-23-B 7480 20,3 1,384
RX-23-C 7870 19,8 1,135
TNT 6930 21,0 1,630
Pentrit 8300 33,2 1,770
Oktogen 9110 39,4 1,891


Pokud by snad někoho zajímalo složení těchto astrolitů, pak:

RX-23-A RX-23-B RX-23-C
79% dusičnan hydrazinu 70% dusičnan hydrazinu 30% dusičnan hydrazinu
21% hydrazin 5,9% hydrazin 70% hydrazin
  24,1% voda .

Z uváděných vlastností astrolitů je jasné, že ani jedna z těchto směsí nedosahuje ,,síly" Hexogenu, Pentritu nebo dokonce Oktogenu ve smyslu jejich detonačního tlaku. Jejich účinek je však vyšší než tritolu, hexylu, tetrylu, většiny aromatických i alifatických výbušnin.


NASTAV P.X.D. JAKO DOMOVSKOU STRÁNKU (HOME)

CHEMIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠNIN I, II, III, TADEUSZ URBANSKI 1958
Kompletní přepis (v elektronické podobě) všech 3 dílů vynikající publikace o výbušných materiálech. Ačkoliv je tato tetralogie stará více než 40 let, popisuje drtivou většinu známých, používaných i nepoužívaných výbušnin včetně třaskavin a výbušných směsí. Všechny 3 díly zabírají více než 12MB prostoru, takže se připravte na pořádný nášup:-)). Zvláštní dík si zaslouží NITRO, který tyto knihy přepsal do html (muselo to dát obrovskou práci).
Poupravili a design změnili exxperts:-)

rychlá navigace
primární odkazy


Aktuálně
O tomto webu
.více...
Proč vznikl, jeho historie a co máme za lubem.

O co vlastě jde?
.více...
Na tomto webu se nikdy v budoucu neobjeví konkrétní návody k syntéze extrémně nebezpečných látek.

Výbušné CD
.Naše CD plné informací je možné vyhrát v soutěži nebo koupit.


Anketa
Tento web podle vás
nabádá k výrobě výbušnin
3%(10 )
by se měl zrušit!
5%(20 )
je perfektní, nic bych zde neměnil
78%(297 )
mi zachránil život
14%(56 )
Už jsi hlasoval(a)
celkem 383 hlasů


PYROTECHNIKA
Úvod k pyrotechnice
Bengálské ohně
Dělobuchy
Dělobuchy m80
Dýmovnice bílé
Dýmovnice color
Napalm
Pískací slože
Prskavky
Samozápalné
Rakety
Raketová paliva

Tato stránka nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu
navádění a podněcování k výrobě a držení nebezpečných látek (výbušnin a jedů).
Správci serveru, stejně jako autoři se zříkají a distancují od jakékoliv odpovědnosti a nenesou
rizika za případné zneužití zde uváděných informací.

Stránky mají za úkol vnést osvětu mezi čtenáře a případně i zabránit nechtěným zraněním,
proto také neobsahují detailně popsané návody k výrobě nebezpečných třaskavin,
ale jen vysvětlení chemismu reakcí včetně popisu bezpečnostních aspektů.
Jakékoliv jiné vyložení působnosti těchto stránek je čistě spekulativní.

Home | Fšechny | Diskuse | Forum | Chat | Urbanski | BlastFX

Project-X vs. Detonator
created 10.08.2001,
project design and web by PACO (webmaster)

Připomínky? Dotazy? napište nám zde nebo na: exxperts@gmx.net


Copyright © 2001, Detonator & Project-X
All Rights Reserved.

.